0%
_

ارسال پیام

تماسواحد فروش

خانم مقدم

۰۹۱۰۱۸۰۰۰۲۶

واحد مشاوره

آقای عبدی

۰۹۱۰۱۸۰۰۰۳۶

واحد خدمات

09101800046

اینستاگرام

@irsbt.com

فکس

021123456780

آدرس دفتر ساختمان هوشمندS.B.T
پرند،فاز چهارم جنوبی،بلوار ۲۲بهمن جنوبی ،روبه روی فروشگاه رفاه،پروژه اسکان سازان پردیس بلوک ۲