• مدیریت دستگاه به واسطه کارت مدیریت
  • دارای نرم افزار ساده ویندوز برای صدور کارت های تردد کارت های تردد غیر قابل کپی با ضریب امنیتی بالا
  • قابلیت تعریف 240گروه
  • قابلیت صدور بی نهایت کارت تردد برای هر گروه
  • رمز مهمان مجزا برای هر گروهامکان فعال سازی دستگاه برای میهمانان به واسطه کد مخصوص آن گروه
  • امکان قطع و وصل کلیه دسترسی های هر گروه(بطور مثال واحد 1 با بی نهایت کارت تردد) از طریق کارت مدیریت بدون نیاز به حضور کارت های تردد آن گروه
  • قابلیت گروه بندی کاربران بطور مثال هر واحد مسکونی و یا فرد یک گروه مجزا بوده و رمز و کارت تردد مخصوص خود را دارد
  • امکان فعال سازی دستگاه برای کاربران به واسطه کارت تردد و رمز
  • قابلیت یکپارچه شدن با سری دستگاه های اسمارت
  • قابلیت نصب بر روی انواع آسانسور،انواع درب و تمامی قفل های برقی .
_

smart_stand

دستگاه کنترل تردد و کنترل دسترسی بر پایه rfid

مناسب برایساختمان ها ، ادارات
سازندهSBT
تاریخ تولید27 فروردین 1398
قیمت250,000 تومان
موجوداست

دیجیتال