• سیستم برق اظطراری 12 ولت جهت اتصال به انواع سیستم های اکسس کنترل و قفل های برقی
_

UPS

برق اظطراری

مناسب برایساختمان ها ، ادارات
سازندهSBT
تاریخ تولید27 فروردین 1398
قیمت250,000 تومان
موجوداست

دیجیتال